Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN BROEKIESVERHUUR.NL

A) Behorende bij afhaalopdrachten

1) De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst en gaat in vanaf 8.00 in de ochtend en eindigt middernacht. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden.

2) Afhalen kan eventueel een dag eerder en terug brengen een dag later indien niet verhuurd. U dient 3 dagen vooraf met ons contact op te nemen over het afhaaltijdstip.

3) Huurder dient alle gehuurde materialen zelf af te halen en terug te brengen in Bunnik De afhaal locatie staat vermeld in de overeenkomst.

4) Huurder is vanaf het moment van afhaal tot het moment van terug brengen verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig retour brengen.

5) Eventuele mankementen en ontbrekende onderdelen worden door Broekiesverhuur in rekening gebracht tenzij klant dit voor gebruik vermeld omdat door omstandigheden zo is afgeleverd door Broekiesverhuur.

6) Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.

7) Huurder zorgt voor deugdelijk vervoer van het gehuurde materiaal welke toereikend is en veilig. Het niet kunnen meenemen van materialen geldt niet als overmacht.

8) Wanneer Broekiesverhuur helpt bij in- en uitladen van de auto zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg hiervan.

B) Behorende bij bezorgopdracht

1) De huurdatum staat vermeld in de overeenkomst en gaat in vanaf 8.00 in de ochtend en eindigt middernacht. De materialen mogen uitsluitend op de gehuurde datum gebruikt worden.

2) Wij nemen ca 3 dagen voor de huurdatum contact met u op om de bezorg- en ophaaltijden af te spreken. Wij bezorgen vaak een dag eerder en halen vaak een dag later op. Wij spreken bezorg- en ophaaltijden af in blokken van 2 uur. Bijvoorbeeld: Tussen 13.00 en 15.00 uur.

3) Huurder is verplicht te helpen bij in- en uitladen. Wij bezorgen tot aan de deur en niet op verdiepingen.

4) Onze transporten moeten vrije doorgang hebben en zonder problemen op de te leveren locatie kunnen komen.

5) Huurder is vanaf het moment van levering tot het moment van ophalen verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en zal zorg dragen voor schoon, compleet, onbeschadigd en tijdig klaarzetten voor het retour transport.

6) Huurder dient de huurmaterialen te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.

C) Behorende bij verzorgde opdrachten

1) Broekiesverhuur verplicht zich de gehuurde attracties compleet te verzorgen inclusief begeleiding, op- en afbouw en transport.

2) De datum, locatie en tijden staan vermeld in uw overeenkomst. Huurder controleert dit zodat misverstanden over deze zaken zijn uitgesloten.

3) Huurder zorgt voor de te leveren faciliteiten zoals stroom, ruimte, omkleed mogelijkheid en eventueel water zoals vermeld aan de voorzijde van de overeenkomst.

4) Als de uitvoer van de attracties gevaarlijk dreigt te worden zijn de medewerkers van Broekiesverhuur gerechtigd de werkzaam heden al dan niet tijdelijk te staken.

5) Indien medewerkers van Broekiesverhuur werkzaamheden uitvoeren aan huurder tot na 19.00 uur dient huurder te zorgen voor maaltijd(en). Bij verzorgde attracties dient huurder zorg te dragen voor een redelijk aantal consumpties voor medewerkers.

6) Huurder zorgt voor een kosteloze parkeergelegenheid voor onze auto's op of kort nabij de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd. Extra gemaakte kosten voor parkeren indien er geen parkeergelegenheid is geregeld zullen achteraf alsnog worden doorberekend.

D) Behorende bij alle opdrachten

1) Voor akkoord dient u de overeenkomst per omgaande te ondertekenen of voor akkoord terug te mailen met de woorden “Ik ben akkoord”.

2) U kunt de overeenkomst annuleren volgens de volgende voorwaarden: € 25,00 betaling bij annulering van 2 maanden of langer vooraf aan de uitvoerdatum. 25% betaling van het gehele contractbedrag bij 30 tot 60 dagen vooraf, 50% betaling bij 2 tot 30 dagen vooraf en 100% betaling bij 48 uur of minder vooraf aan de huurdatum.

3) Verplaatsing van datum is mogelijk. Wij berekenen 25% van het totale contractbedrag bij verplaatsing binnen 3 maanden van af de oorspronkelijke huurdatum, uiterlijk 48 uur voor aanvang contractdatum.

4) Om misverstanden te voorkomen dient u alle gegevens in deze overeenkomst te checken.

5) Broekiesverhuur is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of andere schade.

6) Broekiesverhuur is nimmer aansprakelijk voor (te) late leveringen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: weersomstandigheden, slechte locatie, transportmoeilijkheden en maatregelen van overheid.

7) Het niet verkrijgen of hebben van benodigde vergunningen aan de zijde van huurder wordt niet gezien als overmacht.

8) Indien huurder doorverhuurd aan derden is Broekiesverhuur nimmer aansprakelijk voor misverstanden over tijd, locatie en faciliteiten niet doorgegeven door bemiddelaar. Als contractant geld altijd de rechtstreekse huurder.

9) Broekiesverhuur behoudt het recht vervangende items te leveren indien er sprake is van schade aan gehuurde items. Broekiesverhuur levert ten allen tijde een zo gelijk mogelijk artikel.

10) Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Broekiesverhuur behoudt het recht gehuurde attracties te verwijderen van evenement indien er sprake is van gevaar aan materiaal of medewerkers.

11) Broekiesverhuur is verplicht de verhuurde items te leveren in goede staat en indien nodig gekeurd.

12) Alle geschillen worden voorgelegd aan het Nederlands recht.

13) Bij schade aan gehuurde artikelen werken wij met vervangingswaarde welke door Broekiesverhuur.nl wordt berekend, geschillen hierin zijn niet mogelijk.

E) Betalingsafspraken

1) Alle opdrachten dienen voor levering te worden betaald per bank, of bij het afhalen per PIN of contant te worden voldaan.

2) In de overeenkomst staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze niet worden nagekomen door huurder behoudt Broekiesverhuur het recht de opdracht niet uit te voeren. De betalingsplicht blijft echter bestaan.

3) De eerste aanmaning wordt verhoogt met € 10,00 euro administratiekosten, de tweede met € 30,00. Voorts is de wettelijke rente van toepassing vanaf de dag dat in gebreke is gebleven.

4) Indien Broekiesverhuur genoodzaakt is om onbetaalde facturen uit handen te geven aan incasso instanties zijn de regels van het door ons ingehuurde incassobureau van toepassing.

5) Een betaling per bank na levering kan uitsluitend na overleg en met schriftelijk goedkeuring.

F) Bezorgen & ophalen

1) Voor het bezorgen en ophalen van uw gehuurde springkussen, spellen of andere goederen, hanteren wij Google Maps op postcode voor het bepalen van de juiste afstand.

2) Wij berekenen € 0,75 per gereden kilometer. Dit is dus 4 x de afstand x 0,75 excl. Btw.

3) Wij gaan er vanuit dat onze wagen tot op de plaats van bestemming kan komen.

4) Wij gaan er vanuit dat onze bezorgers geholpen worden met in en uitladen.

5) Wachttijden of andere onvoorziene personeelstijden worden in rekening gebracht ad € 39,00 excl. Btw per persoon per uur.

G) Hulp bij Opbouwen en Afbreken

1) Bij het bezorgen van onze materialen hebben wij hulp bij op en afbouw inbegrepen.

2) Wij gaan er dan vanuit dat onze chauffeur ten minste 1 persoon ter beschikking krijgt om samen de materialen op en af te bouwen.

3) Kiest u ervoor om zelf niets te hoeven doen, zullen wij extra op en afbouw kosten in rekening brengen, ten minste € 25,00 per object. of zoals per artikel vermeld in het winkelwagentje.